Mehmet Kökrek ile “Türk Mezar Taşı Kültürü” Üzerine Konuştuk

Mehmet Kökrek ile Türk mezar taşı kültürünün nasıl oluştuğu, Türklerin mezar taşları ile olan tarihsel ve sosyolojik ilişkisini üzerine konuştuk.   Mehmet Behçet Yorulmaz: Mezar…

1
Dr. Hüseyin Serdar Tabakoğlu

Dr. Hüseyin Serdar Tabakoğlu ile “Osmanlı – İspanya İlişkileri” Üzerine Konuştuk

Dr. Hüseyin Serdar Tabakoğlu ile Osmanlı İspanya ilişkilerinin tarihsel kökenlerini, iki ülke arası ilişkilerin temel dinamikleri, Akdeniz’deki güç mücadelesini konuştuk. Mehmet Behçet Yorulmaz: Osmanlı’nın…

0

Dr. Vahit Güntay ile Siber Güvenlik Kavramı ve Politik Etkileri Üzerine Konuştuk

Son dönemlerde sıkça kullanılan siber güvenlik kavramı ve bu kavramın politik etkilerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Vahit Güntay ile konuştuk.   Muhammed Murat…

0

Doç. Dr. Yasemin Çakırer Özservet ile Göçmen Çocuklar ve Sosyal Uyum Üzerine Konuştuk

Marmara Üniversitesi öğretim gürevlisi Doç. Dr. Yasemin Çakırer Özservet ile  sağlık,  eğitim ve entegrasyon bağlamında göçmen çocuklar ve sosyal uyum üzerine konuştuk.   Muhammed Murat…

0

Doç. Dr. Meşkure Yılmaz ile “Dış Türkler” Üzerine Konuştuk

Doç. Dr. Meşkure Yılmaz ile halihazırda dış Türkler’in yaşadığı coğrafyalar; sosyal ve siyasi yönden durumları, dış Türklerin karşılaştıkları temel problemleri, Türk dış politikasında…

0

Prof. Dr. Hakan Uzun ile Atatürk’ün Dış Politika Anlayışı Üzerine Konuştuk

Milli Mücadele dönemi ve yeni kurulan Türkiye Cumhuriyetinde Atatürk’ün dış politika anlayışını, bu dönemin şartlarının dış poltikaya etkisini Ankara Üniversitesi öğretim…

1
Segah Tekin Latin Amerika

Dr. Segah Tekin ile Latin Amerika Bölgesi ve Küresel Siyaset Üzerine Konuştuk

Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Dr. Segah Tekin ile Latin Amerika Bölgesi, küresel güçlerin Latin Amerika siyaseti ve Türkiye’nin bölgeye…

0
Emine Alagöz Asya-Pasifik

Dr. Emine Akçadağ Alagöz ile Asya-Pasifik Bölgesi ve Küresel Siyaset Üzerine Konuştuk

Uluslararası konjonktürde Asya-Pasifik diye adlandırılan bölgenin önemi ve bu bölgede ortaya çıkan çatışma konuları/unsurları hakkında Dr. Emine Akçadağ Alagöz ile konuştuk. Muhammed Murat…

1
Muhammed Tandoğan Afrika

Dr. Muhammed Tandoğan ile Dünya Siyasetinde Afrika ve Kıtanın Geleceği üzerine konuştuk.

Afrika, sömürgecilik ve küresel siyaset içerisinde Afrika’nın yeri gibi konuları Dr. Muhammed Tandoğan ile konuştuk. Muhammed Murat Arslan: Afrika ülkeleri tarihinde sömürgenin…

2
Göktürk Tüysüzoğlu Karadeniz

Yrd. Doç. Dr. Göktürk Tüysüzoğlu ile Karadeniz Havzası ve Stratejik Önemi üzerine konuştuk.

Karadeniz’in ve Karadeniz Havzasının stratejik önemini ve küresel siyaset içerisindeki konumunu Yrd. Doç. Dr. Göktürk Tüysüzoğlu ile konuştuk. Muhammed Murat Arslan:…

0