Ekonomi ve Politika

Doç. Dr. Meşkure Yılmaz ile “Dış Türkler” Üzerine Konuştuk

Doç. Dr. Meşkure Yılmaz ile halihazırda dış Türkler’in yaşadığı coğrafyalar; sosyal ve siyasi yönden durumları, dış Türklerin karşılaştıkları temel problemleri, Türk dış politikasında…

0
Segah Tekin Latin Amerika

Dr. Segah Tekin ile Latin Amerika Bölgesi ve Küresel Siyaset Üzerine Konuştuk

Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Dr. Segah Tekin ile Latin Amerika Bölgesi, küresel güçlerin Latin Amerika siyaseti ve Türkiye’nin bölgeye…

0
Emine Alagöz Asya-Pasifik

Dr. Emine Akçadağ Alagöz ile Asya-Pasifik Bölgesi ve Küresel Siyaset Üzerine Konuştuk

Uluslararası konjonktürde Asya-Pasifik diye adlandırılan bölgenin önemi ve bu bölgede ortaya çıkan çatışma konuları/unsurları hakkında Dr. Emine Akçadağ Alagöz ile konuştuk. Muhammed Murat…

1
Muhammed Tandoğan Afrika

Dr. Muhammed Tandoğan ile Dünya Siyasetinde Afrika ve Kıtanın Geleceği üzerine konuştuk.

Afrika, sömürgecilik ve küresel siyaset içerisinde Afrika’nın yeri gibi konuları Dr. Muhammed Tandoğan ile konuştuk. Muhammed Murat Arslan: Afrika ülkeleri tarihinde sömürgenin…

2
Göktürk Tüysüzoğlu Karadeniz

Yrd. Doç. Dr. Göktürk Tüysüzoğlu ile Karadeniz Havzası ve Stratejik Önemi üzerine konuştuk.

Karadeniz’in ve Karadeniz Havzasının stratejik önemini ve küresel siyaset içerisindeki konumunu Yrd. Doç. Dr. Göktürk Tüysüzoğlu ile konuştuk. Muhammed Murat Arslan:…

0
Alev Kılıç Diplomat

(E) Büyükelçi Alev Kılıç ile Türk Dış Politikasında Diplomatların Karar Alma Sürecindeki Rolleri üzerine konuştuk.

Emekli Büyükelçi Alev Kılıç ile Türk diplomat ve bürokratların dış politika kararlarını alma sürecindeki rolleri üzerine konuştuk. Hasan Hakses: Türk Dış…

0
Tuba Evrim Maden Sınıraşan Sular

Dr. Tuba Evrim Maden ile Sınıraşan Sular ve Dış Politika üzerine konuştuk.

Türkiye Su Enstitüsü Uzmanı Dr. Tuba Evrim Maden ile Sınıraşan Sular ve Uluslararası İlişkiler üzerindeki etkilerini konuştuk. Muhammed Murat Arslan: Sınıraşan sular…

0
Numan hazar İnsan Hakları

(E) Büyükelçi Numan Hazar ile İnsan Hakları ve Diplomasi üzerine konuştuk.

Emekli Büyükelçi Numan Hazar ile İnsani Diplomasi, İnsan Hakları ve Kadın Hakları gibi konular üzerine konuştuk. Numan…

0
Mustafa Kutlay Euro Kriz

Dr. Mustafa Kutlay ile Euro Krizi ve Küresel Politik Ekonomi üzerine konuştuk.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler bölümünden Dr. Mustafa Kutlay ile Küresel ekonomi, ekonomik krizler ve Euro Krizi…

0
Işıl Acehan Göç

Dr. Işıl Acehan ile Göç ve Mülteciler üzerine konuştuk.

A.B.D.’ye Osmanlı göçleri ve Osmanlı dönemi Türk-Amerikan diplomatik ilişkileri üzerine yazdığı tez ile 2011 yılında Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü’nde doktorasını tamamlayan Dr. Işıl…

0